Curs Aprofundiment BASALE STIMULATION®

El primer contacte amb Basale Stimulation® acostuma a comportar un cert replantejament de la pròpia activitat professional. Després d’un temps de reajustament (recomanable un any), són necessàries noves informacions i idees sobre el concepte, així com espais de reflexió conjunta que permetin consolidar Basale Stimulation com a forma d’acostament i acompanyament a les persones amb greus discapacitats.

Entre altres, alguns dels objectius d’aquest nivell avançat són:

  • Aprofundir en els aspectes vivencials de Basale Stimulation®
  • Aprofundir en els aspectes tècnics de la BS
  • Ampliar coneixements teòrics a partir dels coneixements adquirits en el curs Bàsic personalitzant-los al punt formatiu actual en BS del centre.
  • Reflexionar sobre l’aplicació pràctica del concepte a la realitat del centre
  • Aprofundir en els aspectes metodològics de la BS
  • Recuperar aquells aspectes del Curs Bàsic imprescindibles per a una visió global de la atenció a les persones discapacitades

Dates del curs:
6, 13, 20 i 27 de septembre, 4 d’octubre de 2021

Data límit de preinscripció:
Fins el 5 d’agost 2021

 

Descarregar informació

Hand Massage 2133272 1920

Informació general:

Dirigit a: Professionals de l’àmbit socio-sanitari, hospitalari i socio-educatiu així com per a familiars de persones amb greus discapacitats.

Llengua vehicular: Català - Castellà

Professors:

Anna Esclusa Feliu · Pedagoga

Pedagoga. Formadora de Basale Stimulation®. Terapeuta Affolter. Practitioner en PNL. Creadora del concepte de Modulació Pedagògica
Àmbits de treball: neurorehabilitació i geriatria. Col·labora amb Hospital Asepeyo a St. Cugat, i la UEN(Unitat d’Estimulació Neurològica), Barcelona. Forma part del grup de formació en Basale Stimulation “KOMMUNICARE”, adscrit a Internationaler Förderverein Basale Stimulation®. (IFBS)

Anna Esclusa Feliu

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.