APROFUNDIMENT BASALE STIMULATION®

 

Formació per a consolidar el concepte de Basale Stimulation® com a forma d’acostament i acompanyament a les persones amb greus discapacitats. Aquest curs pretén aprofundir en els coneixements teòrics i els aspectes metodològics d’aquest concepte.

Entre altres, alguns dels objectius d’aquest nivell avançat són:

  • Aprofundir en els aspectes vivencials, metodològics i tècnics de Basale Stimulation®.
  • Ampliar coneixements teòrics a partir dels coneixements adquirits en el curs bàsic, personalitzant-los segons les necessitats del centre.
  • Reflexionar sobre l’aplicació pràctica del concepte dins la realitat del centre.
  • Recuperar aquells aspectes del curs bàsic imprescindibles per a una visió global de l’atenció a les persones discapacitades.

 

Descarregar informació

Hand Massage 2133272 1920

Informació general:

Dirigit a: Tots aquells professionals que hagin realitzat un curs Bàsic de Basale Stimulation®.

Llengua vehicular: Català - Castellà

Professors:

Anna Esclusa Feliu · Pedagoga

Pedagoga. Formadora de Basale Stimulation® adscrita a la Internationaler Förderverein Basale Stimulation®. (IFBS) Terapeuta Affolter. Practitioner en PNL. Creadora del concepte de Modulació Pedagògica. Àmbits de treball: neurorehabilitació i geriatria. Col·labora amb Hospital Asepeyo a St. Cugat, i la UEN(Unitat d’Estimulació Neurològica), Barcelona.

Anna Esclusa Feliu

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.