CURS BASALE STIMULATION® EN INFERMERIA

Aquest curs d’especialització ofereix la possibilitat d’aprofundir en l’aprenenentatge que s’ha assolit al curs bàsic de Basale Stimulation® i facilitar la seva integració en la pràctica mitjançant exemples de casos i activitats vivencials. Serà important reforçar, entre altres, els aspectes de l’expressió corporal de l’altre: l’observació, el diàleg somàtic i el “pont” entre cuidador i afectat.

Descarregar informació

Flat Feet Correction Exercise

Informació general:

Dirigit a: Infermers/es i auxiliars en disposició del curs Bàsic en Basale Stimulation®

Llengua vehicular: Alemany amb traducció consecutiva al castellà.

Professors:

Anna Esclusa Feliu · Pedagoga

Pedagoga. Formadora de Basale Stimulation®. Terapeuta Affolter. Practitioner en PNL. Creadora del concepte de Modulació Pedagògica
Àmbits de treball: neurorehabilitació i geriatria. Col·labora amb Hospital Asepeyo a St. Cugat, i la UEN(Unitat d’Estimulació Neurològica), Barcelona. Forma part del grup de formació en Basale Stimulation “KOMMUNICARE”, adscrit a Internationaler Förderverein Basale Stimulation®. (IFBS)

Anna Esclusa Feliu

Michaela Löschnigg-Tausz · Infermera

Diplomada en Infermeria des de fa 28 anys.
Formadora de Basale Stimulation®.

Michaela Löschnigg-Tausz

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.