Curs inicial de Kinaesthetics en les cures assistencials

Curs basat en l’aplicació del concepte de Kinaesthetics. Iniciació en aquesta tècnica per a la mobilització de persones amb dificultats motores.

Seguint els principis de Kinaesthetics, la persona que mobilitza es capaç d’adaptar el seu moviment a les capacitats del pacient i a les característiques de l’entorn. El terapeuta utilitza el seu cos per mobilitzar el pacient utilitzant patrons de moviments adaptats i aprofita les característiques de la seva anatomia i de la gravetat. Alhora, el pacient que és mobilitzat aprèn a realitzar els moviments seguint uns patrons motors funcionals i a utilitzar la seva pròpia anatomia: desenvolupa també la seva competència motriu. Així, aprèn a organitzar el pes del seu cos sota l’efecte de la gravetat d’una manera molt més eficaç, i per tant millora la seva autonomia personal.

Descarregar informació

Back Massage 2852486 1920

Informació general:

Dirigit a: Curs adreçat als professionals de l’àmbit sanitari, sociosanitari i educatiu que treballin amb persones amb mobilitat reduïda: auxiliars d’infermeria, diplomats en infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, metges, pedagogs, educadors, etc.

Llengua vehicular: Català

Professors:

Mercedes Fernández · Terapeuta ocupacional i directora clínica del centre INEAVA.

Diplomada en Teràpia ocupacional per la Universitat de Saragossa y formadora en Kinesthetics nivel 2. (Blog: kinaesthetics-es.blogspot.com - Twitter: @KinaestheticsES).


Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

 

Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.