Curs Bases de la Integració Sensorial: neurofisiologia, detecció i estratègies

La proposta formativa està concebuda per donar més eines de detecció i estratègies d’intervenció a aquells professionals que es dediquen al camp de la rehabilitació neurològica, especialment la infantil.

Així, la formació dóna els coneixements elementals per entendre les bases neurofisiològiques dels sistemes sensorials principals, els processos que conformen la integració sensorial i quines estratègies bàsiques cal tenir presents a l’hora d’intervenir amb persones que tenen un desordre del processament sensorial.

També ofereix la oportunitat de vivenciar algunes activitats de les que es realitzen quan es planifica una intervenció basada en integració sensorial.

L’estudiant finalitzarà la formació sent capaç de detectar quins sistemes sensorials principals intervenen en les activitats proposades a la seva pràctica clínica i a l’hora, detectant la presència de desordres de processament sensorial. Finalment, podrà aplicar estratègies bàsiques d’observació i regulació.

Descarregar informació

Foto Curs Is 1

Informació general:

Dirigit a: Tot professional de l’àmbit sanitari, sòcio-sanitari: diplomats en infermeria, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, llicenciats en psicologia i/o Neuropsicologia.

Llengua vehicular: Català

Professors:

Montse Font Martínez · Terapeuta Ocupacional

Terapeuta Ocupacional especialitzada en Integració sensorial i neurodesenvolupament infantil.

Montse Font Martínez

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.