Modulació pedagògica (I). Eines per a l’ensenyament en MP.

Aquest mòdul és un apropament teòric al concepte i ofereix estratègies d’ensenyamentaprenentatge, d’anàlisi de la situació inicial així com recursos per a tots aquells que estiguin interessats en acompanyar les famílies en els seus processos d’aprenentatge. Amb tot plegat es pretén que qualsevol professional disposi de la estructura bàsica per a posar en marxa processos de MP en el seu entorn de treball.

Descarregar informació

Informació general:

Dirigit a: Professionals de l'àmbit educatiu, social i de la salut que treballin amb persones amb discapacitats greus de qualsevol etiològia i es relacionin amb els seus familiars (mestres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, auxiliars, etc.)

Llengua vehicular: Català - Castellà

Professors:

Anna Esclusa Feliu · Pedagoga (UAB)

Anna Esclusa Feliu és Pedagoga, Formadora de Basale Stimulation® i Terapeuta Affolter. Actualment col·labora amb l'Hospital Asepeyo Sant Cugat i la Unitat d’Estimulació Neurològica (UEN) on crea i desenvolupa el concepte de la Modulació Pedagògica.

Anna Esclusa Feliu

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

 

Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.