Modulació pedagògica (I). Eines per a l’ensenyament en MP.

Aquest mòdul és un apropament teòric al concepte i ofereix estratègies d’ensenyamentaprenentatge, d’anàlisi de la situació inicial així com recursos per a tots aquells que estiguin interessats en acompanyar les famílies en els seus processos d’aprenentatge. Amb tot plegat es pretén que qualsevol professional disposi de la estructura bàsica per a posar en marxa processos de MP en el seu entorn de treball.

Descarregar informació

Informació general:

Dirigit a: Professionals de l'àmbit educatiu, social i de la salut que treballin amb persones amb discapacitats greus de qualsevol etiològia i es relacionin amb els seus familiars (mestres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, auxiliars, etc.)

Llengua vehicular: Català - Castellà

Professors:

Anna Esclusa Feliu · Pedagoga

Pedagoga. Formadora de Basale Stimulation®. Terapeuta Affolter. Practitioner en PNL. Creadora del concepte de Modulació Pedagògica
Àmbits de treball: neurorehabilitació i geriatria. Col·labora amb Hospital Asepeyo a St. Cugat, i la UEN(Unitat d’Estimulació Neurològica), Barcelona. Forma part del grup de formació en Basale Stimulation “KOMMUNICARE”, adscrit a Internationaler Förderverein Basale Stimulation®. (IFBS)

Anna Esclusa Feliu

Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.