Model tàctil-cinestèssic: percepció mitjançant les AVD.

Aquest model de treball ens pot complementar i ens pot servir per ajudar les persones a organitzar la informació perceptiva a través de les activitats de la vida diària. La Dra. Affolter (mestra d’educació primària, mestra d’infants sordmuts, llicenciada en Psicologia clínica de la mà de J.Piaget, i doctorada en patologia auditiva i del llenguatge) arriba a la conclusió que les interaccions tàctil-cinestèssiques que l’infant realitza en el seu entorn són la base per al seu desenvolupament. A partir del moviment i de l’entorn, l’infant descobreix que els objectes i el seu propi cos poden moure’s i posar-se en relació. Aquest descobriment és el que li permetrà al llarg del seu desenvolupament “resoldre problemes” que se li presentin a l’hora d’interactuar amb el seu entorn (obrir una porta, agafar un objecte, despenjar una jaqueta, posar-se una bata…)

Descarregar informació

Istock 000013116108small

Informació general:

Dirigit a: A totes aquelles persones que es facin càrrec de persones amb discapacitat, a mestres, fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, logopedes, personal de suport, etc.

Acreditacions: Títol d’assistència i aprofitament acreditat per Tecnofisio - UEN.

Llengua vehicular: Castellà/Català

Professors:

Sandra Castellà Hernàndez · Fisioterapeuta col·legiada núm. 8695

Formada en Neurorehabilitació (per la Universidad Católica de Valencia) - Affolter - Basale Stimulation - Bobath - Exercici Terapèutic Cognoscitiu(Perfetti) - Mètode RIC (Intense and continuative motor rehabilitation).

Sandra Castellà Hernàndez

Clara Vilageliu Codina · Fisioterapeuta col·legiada núm. 9197

Formada en Basale Stimulation (bàsic i aprofundiment) - Affolter - Water Specific Therapy and Point Program Halliwick in Neurology (pediàtric i adult). Postgrau en Pediatria (per la Universitat Internacional de Catalunya).


Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

 

Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.