Curs Model tàctil-cinestèssic: percepció mitjançant les AVD.

Nou enllaç per inscriure’s al CURS DE NEUROREHABILITACIÓ EN AVD.

Per percebre utilitzem moltes modalitats sensorials; però, sens dubte, el sistema més important i complex és el sistema sensorial tàctil-cinestèssic. De fet, és el sistema més rellevant pel desenvolupament del nadó des del moment del naixement.

La Dra. Felice Affolter (mestre d’educació primària, mestre de nens sordmuts, llicenciada en psicologia clínica de la mà de J. Piaget i doctora en patologia auditiva i del llenguatge), després de molts anys d’estudi, va arribar a la conclusió de que les interaccions tàctil-cinestèssiques que el nen realitza amb el seu entorn són la base pel seu desenvolupament.

A partir del moviment i de l’entorn, el nen descobreix que els objectes i el seu propi cos poden moure’s i posar-se en relació. Aquest descobriment és el que li permetrà al llarg del seu desenvolupament “resoldre els problemes” que se li presentin en la seva interacció amb l’entorn (obrir una porta, agafar un objecte, treure una jaqueta, posar- se una bata…).

La comprensió de les relacions causa-efecte i la seva resolució, seran la base per obtenir les capacitats més abstractes (memoritzar, organitzar espai-temporalment les informacions, desenvolupar el llenguatge…). En conseqüència, si les arrels tàctil- cinestèssiques “fallen” a causa d’una lesió cerebral, la capacitat per interactuar amb l’entorn queda reduïda. Sovint, símptomes com respostes agressives, to muscular inadequat, por, dificultat en la manipulació d’objectes, problemes amb el llenguatge, la memòria, hiperactivitat…. poden millorar si oferim a la persona informació tàctil suficientment estructurada que l’ajudi a saber en tot moment on està el seu cos, on està l’entorn immediat i, en conseqüència, saber què està passant en aquell moment. La vida diària ens ofereix molts problemes que cal solucionar; des de que ens despertem fins que anem a dormir, cada acció pot resultar un problema per resoldre pels nostres pacients. Per això, cal utilitzar les AVD per a fer la nostra teràpia. Resulta excepcional, ajudar a les persones amb dany cerebral a organitzar la informació perceptiva a través de les activitats de la vida diària.

Aquesta és la base de la qual parteix aquesta formació, que té l’objectiu de donar eines per ajudar a les persones a organitzar millor la informació perceptiva.

Descarregar informació

Foto2

Informació general:

Dirigit a: Aquest curs va dirigit a tots els professionals que treballin en l’àmbit de la neurorehabilitació: fisioterapeutes, terapeutes ocupacionals, psicòlegs, logopedes, mestres, personal de suport... Així com estudiants de 4t de grau que estiguin interessats en aquest àmbit.

Acreditacions: Títol d’assistència i aprofitament acreditat per Tecnofisio - UEN.

Llengua vehicular: Català

Professors:

Sandra Castellà Hernàndez · Neurofisioterapeuta col·legiada núm. 8695

Neurofisioterapeuta. Psicòloga. Màster en simulació clínica. Experta en Neurorehabilitació  - Postgraduada en síndrome de dolor miofascial - Formada en Affolter - Basale Stimulation - Bobath - Exercici Terapèutic Cognoscitiu - Mètode RIC (Intense and continuative motor rehabilitation)

Sandra Castellà Hernàndez

Clara Vilageliu Codina · Neurofisioterapeuta col·legiada núm. 9197

Neurofisioterapeuta. Màster en simulació clínica. Formada en Basale Stimulation - Affolter - Water Specific Therapy and Point Program Halliwick in Neurology. Postgrau en Pediatria.


Si desitges inscriure't a properes edicions d'aquest curs, pots afegir-te a la llista d'espera tot completant el formulario següent:

     

    Si desitges que realitzem aquest curs en el teu centre o empresa, pots contactar-nos a través del següent formulari. Ens posarem en contacte amb la major brevetat possible per a oferir una proposta formativa personalitzada al vostre cas.